บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค

ยุคสมัยแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
อดีต…มีสถานที่ และประวัติให้นักท่องเที่ยวยุคนี้ได้ศึกษา ได้ท่องเที่ยว
ปัจจุบัน…มีสถานที่ ที่สร้างเพื่อให้อดีตยังเป็นความทรงจำอยู่ ไม่ลืมกันไป
ยุคสมัยมาบรรจบกัน ในความลงตัวที่ผสมผสานด้วยกลิ่นอายของสถานที่
ของเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของปราสาท…“บุรีรัมย์ เมืองปราสาท 2 ยุค ที่ห้ามพลาด”

review_buriram2ยุคอดีต
บุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่น
และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย
ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดี
พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดี และ
ที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ
ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปราสาทหินทรายสีชมพู ที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิท
เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ณ ปราสาทพนมรุ้งนี้จะเกิดปรากฏการณ์
อันน่ามหัศจรรย์คือ ปรากฏการณ์พระอาทิตย์สาดส่องลอด 15 ช่องประตู โดยจะมีพระอาทิตย์ขึ้น
เดือนเมษายนและเดือนกันยายน และพระอาทิตย์ตกเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 (บุรีรัมย์-นางรอง) เป็นระยะทางประมาณ 50 กม.
จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สีคิ้ว-อุบลราชธานี) ไปจนถึงหมู่บ้านตะโก
ประมาณ 14 กม. แล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2117 ผ่านบ้านตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อีกประมาณ 12 กม. ก็จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
Screen Shot 2559-05-12 at 10.54.43 PM copyชื่อ “พนมรุ้ง”  มาจากภาษาเขมรว่า  “วนํรุง”  แปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่
โดยคำนี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอมพบที่ปราสาทพนมรุ้ง และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาท คือ
“นเรนทราทิตย์” เชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระผู้เกี่ยวข้องเป็นพระญาติกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
ผู้สร้างปราสาทนครวัด อันเลืองชื่อของประเทศกัมพูชา
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์ปราสาทพนมรุ้ง โดยประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง
และได้ดำเนินการบูรณะปราสาทระหว่าง พ.ศ. 2514 – 2531
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราคุ้นหูมาตั้งแต่เด็ก จนได้มีผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมา ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์
ที่ทับหลังของมณฑปด้านทิศตะวันออกปราสาทประธาน เป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์
โดยพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวา เหนือพระยาอนันตนาคราช
ซึ่งทอดตัวอยู่เหนือมังกรอีกต่อหนึ่งท่ามกลางเกษียรสมุทรมีก้านดอกบัวผุดขึ้น
จากพระนาภีของพระองค์ มีพระพรหมประอยู่เหนือดอกบัวนั้น
การบรรทมสินธุ์ของพระนารายณ์นั้น คือ การบรรทมในช่วงการสร้างโลก
การบรรทมแต่ละครั้งนั้น จะเกี่ยวกับยุคเวลาในแต่ละกัลป์
ภาพทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ปราสาทพนมรุ้งนี้ คงได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์วราหปุราณะ
เป็นคัมภีร์ที่ให้ความสำคัญแก่ พระนารายณ์เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ ในขณะที่พระนารายณ์กำลังบรรทมอยู่นั้น
ได้ทรงสุบินขึ้นจากพระนาภี บนดอกบัวได้บังเกิดพระพรหม และพระพรหมทรงเป็นผู้สร้างมนุษย์ และสิ่งต่างๆ
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง เรียกว่าห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุด
ในที่นี้คือ ศิวลึงค์ ซึ่งแทนองค์พระศิวะ เป็นที่น่าเสียดายว่า ประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไป
เหลือเพียงแต่ ท่อโสมสูตร คือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสรงจากการสักการะศิวลึงค์เท่านั้น
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคโคนนทิ เป็นประติมากรรมวัว ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของปราสาทประธานเคียงข้างกับศิวลึงค์
โคนนทิ คือ พาหนะของพระศิวะ โคนนทิเป็นบุตรของพระกัศยปกับโคสุรภี
พระศิวะเห็นโคสุรภีก็อยากจะได้เป็นบริวารแต่รังเกียจว่าเป็นเพศเมีย พระกัศยปจึงอาสาผสมพันธุ์กับโคสุรภี
จึงให้กำเนิดเป็นวัวเพศผู้ชื่อว่า “นนทิ” แล้วถวายเป็นบริวารของพระศิวะ
ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูวิมานบนเขาไกรลาสด้านทิศตะวันออกคู่กับมหากาลและ
ทำหน้าที่เป็นเทพพาหนะเมื่อพระศิวะเสด็จออกภายนอก
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคทางเดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน
มีปราสาทอิฐสององค์และปรางค์น้อย จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม กล่าวได้ว่า
ปราสาททั้งสามหลังได้สร้างขึ้นก่อนปราสาทประธานราวพุทธศตวรรษที่ 15 และ 16 ตามลำดับ
ส่วนทางด้านหน้าของปราสาทประธาน คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้
มีอาคารสองหลังก่อด้วยศิลาแลง เรียกว่าบรรณาลัย ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา
ก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นใน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมณฑป
คือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมอยู่ทางด้านหน้าที่ส่วนประกอบของปรางค์ประธานตั้งแต่ฐานผนังด้านบน
และ ด้านล่าง เสากรอบประตู เสาติดผนัง ทับหลัง หน้าบัน ซุ้มชั้นต่างๆ ตลอดจนกลีบขนุน
ก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างโดย นเรนทราทิตย์
ซึ่งเป็นผู้นำปกครองชุมชนที่มีปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคบุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคสถานที่แห่งนี้คือสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่มีความสำคัญและอยู่จนถึงยุคปัจจุบันแห่งนี้
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคมาบุรีรัมย์ ถ้าไม่ได้มาปราสาทพนมรุ้งเหมือนมาไม่ถึง ??? สำหรับผมถือว่าจริง
ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ของบุรีรัมย์ แต่ที่นี่เป็นมากกว่าจิตวิญญาณของชาวบุรีรัมย์
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องด้วยยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัด
แต่ด้วยลักษณะของศิลปะในตัวปราสาทเองบ่งชี้ว่าเป็นศิลปะแบบบาปวน และมีศิลปะขอมแบบคลัง
ปะปนอยู่ด้วยกัน ความโดดเด่ยของปราสาทแห่งนี้ คือ รูปปั้นพญานาคห้าเศียร ศีรษะเกลี้ยง
ไม่มีเครื่องประดับเหมือนพญานาคแห่งอื่นในกลุ่มปราสาทขอม
และสระน้ำหักมุมประจำอยู่ทั้งสี่มุมในบริเวณปราสาท
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคปราสาทเมืองต่ำอยู่ไม่ไกลจากปราสาทพนมรุ้ง ระยะทางประมาณ 7-8 กม.
Screen Shot 2559-05-12 at 11.26.59 PM copyคำว่า เมืองต่ำ ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้
เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นราบส่วนปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขา
ซึ่งทั้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทพนมรุ้งอยู่ไม่ห่างกันมาก
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคบุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคสระน้ำระเบียงคด สระน้ำ 4 สระ ล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัวแอล (L)
ก่อสร้างด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระ ขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาค
ที่มุมสระสลักเป็นนาค 5 เศียร สระน้ำทั้ง 4 สระนี้ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคบุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคกลุ่มปราสาทอิฐ เป็นอาคารสำคัญที่สุด ตั้งอยู่ตรงกลางของตัวปราสาทเมืองต่ำ
ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าประกอบด้วยปราสาท อิฐ 5 องค์
ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันองค์ปราสาทก่อด้วยอิฐเรียงเป็น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์
และแถวหลัง 2 องค์ กลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์นี้แสดงสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางจักรวาลปราสาทประธาน ส่วนตรงกลางคือส่วนปรางค์ประธานซึ่งได้ปรักหักพังเหลือเพียงฐาน
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคปราสาทประกอบอีก 4 หลังเป็นปราสาทอิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะในสภาพสมบูรณ์
และมีหน้าบันด้านหน้าอยู่ครบ
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคยุคอดีตส่งต่อสู่ยุคปัจจุบัน
โดยมี “โบราณสถาน/ปราสาท” เป็นต้นแบบ
และมี “ช่วงเวลา” เป็นตัวส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคยุคปัจจุบัน
ปัจจุบัน บุรีรัมย์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ และเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเป็นลำดับต้นๆของเมืองไทยด้วย ไม่ใช่แค่มาดูปราสาทที่ขึ้นชื่อ
แต่บุรีรัมย์ยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีสถานที่เที่ยวใหม่ๆ
ที่แปลงมาจากยุคเก่า มีสนามฟุตบอลที่มีต้นแบบจากปราสาท
และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองแห่งกีฬา
รีวิวบุรีรัมย์ เมืองแห่งกีฬาและความสุข

Buriram Castle
Community Mall แห่งแรกของบุรีรัมย์ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณด้านหลังของสนามฟุตบอล
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคบุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคด้านในมีทั้งที่กิน ที่ช็อป ที่นั่งชิวๆยามเย็น ครบวงจรเพียงแค่มาที่นี่ที่เดียวครับ
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคบุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคที่นี่ผสานโลก 2 ยุค ได้อย่างลงตัวที่สุด ความงดงามของอารยธรรมขอมในอดีต
ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วย มาตรฐานที่เป็นสากล
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคมีปราสาทพนมรุ้งจำลอง เป็นจุด landmark
และด้านข้างมีสวนศิวลึงค์จำลองขนาดใหญ่ ที่ต้นแบบมาจากศิวลึงค์
ที่อยู่ด้านในของปราสาทพนมรุ้ง ที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคและไม่ทิ้งกลิ่นอายการเป็นเมืองแห่งกีฬา โดยมีถ้วยฟุตบอล มาตั้งอยู่ด้านหน้าปราสาทพนมรุ้งจำลอง
ให้เหล่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับถ้วยใบนี้บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคThunder Castle สนามฟุตบอล i-Mobile Stadium
สนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานระดับโลกแห่งหนึ่งในประเทศไทย สามารถจุผู้ชมได้ถึง 32,600 คน
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และฟีฟ่าได้ทำการบันทึกว่าเป็นสนามที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ 265 วัน
ในรอบ 1 ปี จะมีการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นัด
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุคถือเป็นสนามที่ได้มาตรฐานฟีฟ่า และเป็นไอคอนของบุรีรัมย์ ที่คนรู้จักบุรีรัมย์
แล้วต้องรู้จักสนามเหย้าของทีมบุรีรัม ยูไนเต็ด i-Mobile Stadium แห่งนี้
มากพอๆกับคนรู้จักบุรีรัมย์เพราะรู้จักปราสาทพนมรุ้งเช่นกัน
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค หลายคนมองว่า อดีตกับปัจจุบัน ไม่มีทางอยู่ด้วยกัน ไม่มีทางเห็นพร้อมกันได้
แต่ที่บุรีรัมย์ คุณสามารถเห็นและสัมผัสได้
เมื่ออดีตและปัจจุบันอยู่ด้วยกัน
ประวัติและที่มาของสถานที่เหล่านี้ในอดีต จึงทำให้เกิดภาพลักษณ์ในปัจจุบันให้พบเห็น
“บุรีรัมย์ เมืองปราสาท 2 ยุค ที่ห้ามพลาด”
บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค
และหากต้องการข้อมูลของบุรีรัมย์เพิ่มเติม
Qr code ของ App Go2Buriram และ Buriram Magic สามารถช่วยเพื่อนๆได้
13118941_10207204904815522_7211341734740880397_n13076956_10207204904855523_2805042508463793066_n-768x768ใครมีคำถามสงสัยตรงไหน สามารถสอบถามได้ทาง blog รีวิวนี้
หรือในเพจของผมก็ได้ http://www.facebook.com/Nejuphoto
ขอบคุณทุกท่านที่ตามอ่านกระทู้รีวิวนี้จนจบ… ^^

Comments

comments

Related Articles

Shares
/* ]]> */